Galerie

  • china-restaurant-konz1
  • china-restaurant-konz4
  • china-restaurant-konz6
  • china-restaurant-konz7

Kontakt uns

China Restaurant Konz
An der Eisenbahn 8
54329 Konz
Tel.: 06501 9472688